O četinarima
Rasadnik

O četinarima

Četinari su grupa golosemenica koja obuhvata 631 savremenu vrstu[1]. Ime su dobili po igličastim asimilacionim organima – četinama, a koje karakteriše većinu vrsta. Asimilacioni organi nekih četinara mogu da budu kratki, kao kod tise ...

Read more
Perene
Rasadnik

Perene

Perene je zajednički naziv za veliki broj višegodišnjih zeljastih biljnih vrsta.[1] Radi se o ukrasnim biljkama koje mogu da žive od 3 pa sve do 30 gdoina. Naziv su dobile po latinskoj reči лат. ...

Read more